Skip to content Skip to footer

Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego a zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego

W jednym z wpisów przybliżyłam Ci tematykę zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego ze względu na wszczęcie postępowania w sprawie przestępstwa lub wykroczenia skarbowego związanego z tym zobowiązaniem podatkowym. W ramach przypomnienia, bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu z dniem wszczęcia…

Zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku z wszczęciem postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe

Pomyślisz, że nie ma się nad czym zastanawiać, skoro z Ordynacji podatkowej jasno wynika, że bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, z dniem wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym podatnik został zawiadomiony, jeżeli…

Przedawnienie odpowiedzialności członków zarządu za zaległości podatkowe spółek kapitałowych

W jednym z ostatnich wpisów przybliżyłam Ci, kiedy i na jakich zasadach członkowie zarządu mogą ponosić odpowiedzialność za zaległości podatkowe spółek kapitałowych, a dziś chciałbym napisać o przedawnieniu tej odpowiedzialności. Jest to kluczowa kwestia, ponieważ gdy dojdzie do przedawnienia członek zarządu nie musi się już obawiać ponoszenia odpowiedzialności…