Skip to content Skip to footer

Usługi

W swojej pracy pomagam przede wszystkim przedsiębiorcom, ale i osobom indywidualnym. Reprezentuję Klientów w postępowaniach sądowych, przede wszystkim w sprawach gospodarczych, w tym o znacznym stopniu skomplikowania oraz przed sądami administracyjnymi. Zapewniam wsparcie w toku kontroli podatkowych, kontroli celno- skarbowych czy postępowaniach podatkowych, a także w postępowaniach dotyczących przeniesienia odpowiedzialności za zaległości podatkowe, w zakresie składek ZUS czy dotacji na osoby trzecie.

Zajmuję się również doradztwem w zakresie bieżącej działalności gospodarczej przedsiębiorców, obejmującej m.in. prawo podatkowe, gospodarcze, cywilne i prawo pracy, w tym w zakresie zapobiegania związanym z tym ryzykom.

Klientów wspieram również w toku prowadzonych negocjacji czy rozmów tak z kontrahentami, innymi stronami sporów oraz instytucjami i organami.