Skip to content Skip to footer

Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego a zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego

W jednym z wpisów przybliżyłam Ci tematykę zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego ze względu na wszczęcie postępowania w sprawie przestępstwa lub wykroczenia skarbowego związanego z tym zobowiązaniem podatkowym. W ramach przypomnienia, bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu z dniem wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym podatnik został zawiadomiony, jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z niewykonaniem tego zobowiązania. 

Czytaj dalej »

Zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku z wszczęciem postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe

Pomyślisz, że nie ma się nad czym zastanawiać, skoro z Ordynacji podatkowej jasno wynika, że bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, z dniem wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym podatnik został zawiadomiony, jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z niewykonaniem tego zobowiązania. Okazuje się jednak, że zawieszenie biegu terminu przedawnienia na skutek wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo lub

Czytaj dalej »

Jak sprawdzić czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT?

Weryfikacja czy nasz kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT, to jedna z podstawowych czynności jaką należy podjąć przed rozpoczęciem współpracy z danym podmiotem. Brak weryfikacji tak podstawowych informacji może bowiem zostać uznany za niedochowanie należytej staranności w zakresie weryfikacji kontrahenta i skutkować pozbawieniem prawa do odliczenia podatku VAT. Najprostszą metodą sprawdzenia kontrahenta pod kątem zarejestrowania do VAT jest odwiedzenie prowadzonego przez Ministerstwo Finansów Portalu Podatkowego – sprawdzenie statusu podmiotu

Czytaj dalej »