Skip to content Skip to footer

Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego a zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego

W jednym z wpisów przybliżyłam Ci tematykę zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego ze względu na wszczęcie postępowania w sprawie przestępstwa lub wykroczenia skarbowego związanego z tym zobowiązaniem podatkowym. W ramach przypomnienia, bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu z dniem wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym podatnik został zawiadomiony, jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z niewykonaniem tego zobowiązania. 

Czytaj dalej »

Zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku z wszczęciem postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe

Pomyślisz, że nie ma się nad czym zastanawiać, skoro z Ordynacji podatkowej jasno wynika, że bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, z dniem wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym podatnik został zawiadomiony, jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z niewykonaniem tego zobowiązania. Okazuje się jednak, że zawieszenie biegu terminu przedawnienia na skutek wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo lub

Czytaj dalej »

Przedawnienie odpowiedzialności członków zarządu za zaległości podatkowe spółek kapitałowych

W jednym z ostatnich wpisów przybliżyłam Ci, kiedy i na jakich zasadach członkowie zarządu mogą ponosić odpowiedzialność za zaległości podatkowe spółek kapitałowych, a dziś chciałbym napisać o przedawnieniu tej odpowiedzialności. Jest to kluczowa kwestia, ponieważ gdy dojdzie do przedawnienia członek zarządu nie musi się już obawiać ponoszenia odpowiedzialności za długi podatkowe spółki. Mówiąc o przedawnieniu odpowiedzialności członków zarządu za zaległości podatkowe spółek kapitałowych, powinniśmy rozróżnić dwie kwestie, tj. kiedy dochodzi do przedawnienia prawa do wydania decyzji o odpowiedzialności

Czytaj dalej »

Odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe spółek kapitałowych

Jeśli jesteś lub byłeś członkiem zarządu spółki kapitałowej, to znajdujesz się na długiej liście osób trzecich, mogących ponosić odpowiedzialność za zaległości podatkowe spółek kapitałowych. W przypadku członków zarządu będzie to odpowiedzialność za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki akcyjnej, spółki akcyjnej w organizacji, a od 1 lipca 2021 r., także prostej spółki akcyjnej i prostej spółki akcyjnej w organizacji. Członek zarządu za zaległości

Czytaj dalej »

Jak sprawdzić czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT?

Weryfikacja czy nasz kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT, to jedna z podstawowych czynności jaką należy podjąć przed rozpoczęciem współpracy z danym podmiotem. Brak weryfikacji tak podstawowych informacji może bowiem zostać uznany za niedochowanie należytej staranności w zakresie weryfikacji kontrahenta i skutkować pozbawieniem prawa do odliczenia podatku VAT. Najprostszą metodą sprawdzenia kontrahenta pod kątem zarejestrowania do VAT jest odwiedzenie prowadzonego przez Ministerstwo Finansów Portalu Podatkowego – sprawdzenie statusu podmiotu

Czytaj dalej »