Czyli blog o tym jak zabezpieczyć interesy menedżerów
i ich organizacji przed odpowiedzialnością podatkową i nie tylko.